Nieuwsbrief 3 artikel ED

Op de dag van het symposium verschijnt een artikel in het ED met de titel: ‘De achterkant van villadorp Waalre’

Het artikel laat nogmaals de urgentie van het probleem armoede en schulden in Waalre zien (1.100 van de 17.000 inwoners heeft serieuze financiële problemen). Een zin uit het artikel geeft helaas een verkeerde indruk: ‘Het publieke meldpunt was geen succes en werd ervaren als een kliklijn’. Dit klopt niet. Het loopt geen storm op het meldpunt van mensen die hulp zoeken voor hun financiële problemen, maar het is absoluut geen kliklijn. Het meldpunt garandeert juist privacy, anoniem melden wordt niet geaccepteerd. De betrokkene moet altijd zelf bellen, al dan niet bijgestaan door vrienden of familie. Na ontvangst van de melding wordt vervolgens snel samen met betrokkene gekeken wat de problemen zijn en welke maatwerkoplossing het beste aansluit bij de specifieke situatie.

Top