Nieuwsbrief 2 signaleren en melden

Hoe signaleer en meldt je armoede en schuldenproblemen?
Ook in Waalre zijn te veel medeburgers met armoede en schuldenproblemen. Belangrijk is dat hun problemen zo vroeg mogelijk onderkend en aangepakt worden, voordat de financiële ellende voor hen onoplosbaar wordt. Toch wachten mensen vaak te lang met het zoeken van hulp, soms uit onterecht optimisme dat de problemen zichzelf wel zullen oplossen, nog vaker vooral uit schaamte en stress. Daarom is het belangrijk dat anderen opletten en tijdig signaleren dat bij iemand de problemen zich opstapelen, en hulp gezocht moet worden. Dan moet je als medeburger wel weten waarop je moet letten, vooral wat de eerste tekenen zijn (‘vroegsignaleren’) en hoe iemand hulp-op-maat kan krijgen.

Sinds het begin van dit jaar zijn vrijwilligers van NWS een voorlichtingscampagne gestart bij mensen die “achter de voordeur” komen en veel zien, ook tekenen van (beginnende) financiële problemen. Verpleegkundigen, thuiszorgers en wijkagenten komen letterlijk achter de voordeur. Huisartsen en leerkrachten zien eerder de afgeleide signalen. In dit soort gevallen kunnen zij de financiële problematiek waarnemen en bespreekbaar maken, en mensen wijzen op beschikbare maatwerkhulp. Hiertoe is door NWS een Meldpunt opgezet dat mensen na melding helpt om snel en discreet de juiste hulp te krijgen om erger te voorkomen. Mensen met (beginnende) schuldenproblemen moeten dan wel zelf over hun trots/schaamte heen stappen, maar een begripvolle houding kan wonderen doen. Hier gaat het om de saamhorigheid in een dorp, je voor elkaar verantwoordelijk voelen en dan ook wat doen.

Inmiddels zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met verpleegkundigen van ZuidZorg, wijkagenten, leerkrachten, vrijwilligers van Zonnebloem Waalre, enkele buurtpreventiecoördinatoren en vrijwilligers van GOW-Welzijn en Goedvoormekaar. Op de rol staan binnenkort nog o.a. de seniorenverenigingen, voetbalverenigingen en de Praktijkondersteuners van de huisartsen.

Dat allemaal in de hoop dat langzaam maar zeker in ons dorp het gevoel gaat leven dat als je een probleem hebt, je er niet alleen voor hoeft te staan. We zijn elkaars naasten en een naaste mag je aanspreken voor wat hulp.

Het motto van NWS is “Hulp helpt, je staat er niet alleen voor!”.

Het Meldpunt van NWS is bereikbaar via tel. (085) 0656 858, per e-mail meldingen@burgerschuldhulp.nl

Top