Nieuwsbrief 2 Eerste resultaten Convenant

Eerste resultaten samenwerking Convenant
In december 2017 met de gemeente Waalre een convenant gesloten met: VGZ, CZ en Brabant Water. Informeel werkt zij tevens samen met de woningcorporaties ‘thuis en Woonbedrijf. Wat heeft deze samenwerking in het eerste kwartaal 2018 opgeleverd?

  • Brabant Water: aanvankelijk zeer veel meldingen; kleine vorderingen;
  • Energieleverancier: circa 9 meldingen;
  • VGZ/CZ: 12 meldingen;
  • ‘thuis: 5 meldingen;
  • Woonbedrijf: 1 melding.

De gemeente (CMD) ontvangt deze meldingen.

Hoe opgepakt?
Het oppakken van de meldingen was groeiend proces. In totaal zijn circa 35 meldingen opgepakt. In de gevallen van de ziektekostenverzekeraars betroffen het veelal ‘vergeten vorderingen’ (bijv. eigen risico) die per mail waren ontvangen en over het hoofd waren gezien. In alle gevallen is persoonlijk contact (telefonisch) opgenomen (mits telefoonnummer bekend). Indien er geen telefonisch contact mogelijk bleek werd een brief verzonden met bijgesloten een flyer van GOW Thuisadministratie. Resultaat:

  • in sommige zaken kon met tips en een kort gesprek worden volstaan;
  • in tenminste 6 gevallen is een huisbezoek gevolgd. Hierbij is uitgebreid ingegaan op de inkomsten, uitgaven en de aanpak van de schuld.

In deze situaties is de situatie op tweeledige manier onderzocht:

  • kan er een beroep worden gedaan op gemeentelijke fondsen of uitkeringen en zijn deze aanvragen meteen gedaan;
  • is het zinvol om NWS partners in te schakelen zoals bijvoorbeeld GOW, de Voedselbank, DNF, BSH.

Waardering
De medewerkers van het CMD ervaren dat de benaderde burgers doorgaans veel waardering voor de gevolgde werkwijze hebben.

Top