Nieuwsbrief 2 Case 1

Case 1: Ondersteuning door thuisadministratie
Een voorbeeld van ondersteuning hoe mensen met schulden geholpen kunnen worden. Deze situatiebeschrijving is aan de praktijk ontleend. Een cliënt is door de gemeente Waalre (CMD) doorverwezen naar GOW Welzijnswerk. Zoals in de procedures is opgenomen heeft de coördinator een intake gesprek bij de cliënt thuis gehad. De aanmelding betreft een echtpaar met de volgende vragen:

  • hulp bij het oplossen van schulden;
  • en een beter overzicht te krijgen in hun financiële situatie / administratie.

Coördinator gaat op huisbezoek en zet uitéén wat thuisadministratie is/doet en vraagt hen waarmee een vrijwilliger hen kan ondersteunen. Tijdens dit gesprek komt de volgende situatie naar boven:

  • echtpaar met twee uitwonende dochters;
  • vrouw heeft een WW uitkering;
  • de man heeft een WIA uitkering;
  • hebben geen huur- en zorgtoeslagen aangevraagd, dit omdat één van hun dochters een inkomen had en inwoonde bij hen. Een halfjaar geleden is zij zelfstandig gaan wonen. Ouders betalen de zorgverzekering ook voor deze uitwonende dochter;
  • hierdoor is er een achterstand ontstaan bij de zorgverzekeraar van € 3.000,- , bij Zorg Instituut Nederland totaal € 2500,- en een schuld bij de Belastingdienst van € 750,- i.v.m. terugbetalen huur toeslag.

Vrijwilliger heeft samen met cliënt de administratie op orde gebracht. Als eerste heeft vrijwilliger ouders overtuigd dat dochters, wanneer zij zelfstandig wonen en werken, zelf ook hun zorgverzekering dienen te organiseren. Tot dusver stond één van de dochters nog bij ouders op de polis. Hierdoor ging in ieder geval één persoon van de polis af.

Met behulp van Burgerschuldhulp Waalre (BSH) is eerst de schuld bij de Zorgverzekeraar afgelost. Hierdoor is de verzekering van ouders weer hersteld. Omdat de schuld nu bij de Zorgverzekeraar afgelost is kan/mag de zorgverzekering hen weer bij het Zorg Instituut Nederland als wanbetaler afmelden. Na ruim een maand stuurt de Zorg Instituut Nederland een overzicht wat voldaan moet worden en deze schuld kan in behapbare termijnen zonder rente worden afgelost. Uiteindelijk zijn de schulden weer in behapbare termijnen terug afgelost aan BSH. De vrijwilliger heeft hun betalingen, zo veel mogelijk, automatisch gemaakt. Zij komt, nu alles weer op de rit staat, gemiddeld één keer in de twee maanden op bezoek om hen nog, zo nodig, van advies te dienen en enigszins controle te houden dat de afspraken, die gemaakt zijn, ook zo uitgevoerd worden. De vrijwilliger heeft in deze cases slagvaardig en doortastend kunnen handelen mede doordat BSH zijn middelen heeft ingezet voor dit echtpaar.

Top