Nieuwsbrief 2 (2018) voorwoord

Beste inwoners van Waalre en verder betrokkenen,

Ook in Waalre zijn nog te veel medeburgers met armoede en schuldenproblemen. We hebben vastgesteld dat in Waalre ca. 300 huishouden, oftewel circa 700 individuen, met armoede en schulden problemen kampen. Voor een deel zijn deze mensen bekend bij gemeente (bijstand) en vrijwilligersorganisaties (bijv. Voedselbank of Diaconaal Noodfonds), en worden ze dus geholpen. Maar voor een ander deel is sprake van verborgen armoede, een groep die geen hulp ontvangt. Deels omdat ze de weg niet weten, deels omdat er nog steeds sprake is van een taboe en schaamte rondom armoede en schulden.

Wat zijn de typische financieel kwetsbare groepen in Waalre?
Dit is een heel diverse groep bestaande uit langdurige werklozen 55+, ouderen met alleen AOW, alleenstaanden met (jonge) kinderen, ‘werkende armen’ met kleine flex-banen/Zzp-ers, laaggeletterden, verslaafden, chronisch zieken, mensen na echtscheidingen en faillissementen, asielzoekers/statushouders, etc… Belangrijk hierbij is dat hun problemen zo vroeg mogelijk worden onderkend en er hulp-op-maat geboden wordt, voordat de financiële situatie structureel problematisch wordt. Hiervoor is door een twintigtal (hulp)organisaties, inclusief de gemeente Waalre, Netwerk Waalre Schuldenvrij (NWS) opgericht.

VROEGSIGNALERING is hierbij het sleutelwoord. Vanuit NWS zijn daarvoor twee initiatieven gestart: een Meldpunt voor alle inwoners van Waalre en een convenant tussen gemeente en nutsbedrijven/zorgverzekeraars. In deze Nieuwsbrief komen beide initiatieven aan bod en worden tevens twee voorbeelden van hulpverlening beschreven.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u graag meer weten van NWS, neem dan contact op per e-mail: info@waalreschuldenvrij.nl of bezoek www.waalreschuldenvrij.nl

Met vriendelijke groet,

René ter Huurne
Voorzitter Netwerk Waalre Schuldenvrij

 

 • Symposium Netwerk Waalre Schuldenvrij
  donderdag 15 november vanaf 13.00 uur in het Huis van Waalre. >> Lees meer
 • Hoe signaleer en meldt je armoede en schuldenproblemen?
  Ook in Waalre zijn te veel medeburgers met armoede en schuldenproblemen. >> Lees meer
 • Eerste resultaten samenwerking Convenant
  Wat heeft deze samenwerking in het eerste kwartaal 2018 opgeleverd? >> Lees meer
 • Case 1: Ondersteuning door thuisadministratie
  Een voorbeeld van ondersteuning hoe mensen met schulden geholpen kunnen worden. >> Lees meer
 • Case 2: Hulp bij vroegsignalering lost echt iets op.
  Terugblik van een alleenstaande ouder met de zorg voor 3 kinderen. >> Lees meer 

Netwerk Waalre Schuldenvrij (NWS) is bereikbaar via info@waalreschuldenvrij.nl
Het Meldpunt van NWS is bereikbaar via tel. (085) 0656 858

 

 

Top